Xogos populares Galicia- Sáhara. Xoves 10 de agosto ás 18:00h.

 - - -
-

Xogos populares Galicia- Sáhara.

Xoves 10 de agosto, ás 18:00h.

Prezado/a Visitante,

O vindeiro xoves 10 de agosto, con motivo das actividades que o IEM está a levar coas familias acolledoras de nenos e nenas saharauís, terá lugar unha xornada de xogos populares galegos e saharauís, nos que participaremos dun intercambio deste patrimonio cultural. Os elementos característicos que nos achegan a cooperación, á diversidade, a tomar conciencia da propia identidade e axuda a incorporar as regras promovendo o respecto polos/as outros/as.
Estas xornadas van dirixidas tanto ás familias acolledoras, nenos e nenas como a aquelas familias que queiran compartir estes momentos lúdicos con nós.
O lugar da celebración dos xogos será no Parque Ponte de Rosas ás 18:00h. O enlace do punto de encontro é o seguinte:

https://drive.google.com/open?id=1xlBx3q2g98anByfVy3-6s0rndVU&usp=sharing

A organización dos xogos estará a cargo de María Lemos, Alba Costas e Begoña Martínez.
Os xogos populares galegos serán os seguintes.: Chave, Zancos, e Corda, e o Pano como final colectivo.
Os xogos populares saharauís serán os seguintes.: Pisu, Dama, Talbat e o Ometsalvi como colectivo final.
 - - -


Se non desexa recibir máis información do IEM pode darse de baixa aquí
Se desexa modificar os seus datos de usuario pode facelo aquí

Instituto de Estudos Miñoráns
Avda. da Feira, 10 Baixo 36380 Gondomar
Apdo. Correos Nº 30
Tfno.: 986 360 575
www.iem.gal

CONFIDENCIALIDADE. En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo de que se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, remitindo un correo electrónico á dirección oficina@iem.gal A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, por favor elimínea.