Convite á presentación da Toponimia de Chaín.

 - - -
-

Presentación da toponimia de Chain e visita guiada.

Sábado 26 de maio ás 18:00 no Centro Cultural de Chain.

Estimado alcalde,

O Instituto de Estudos Miñoráns comprácese en convidalo á presentación e participación da toponimia de Chaín, agradecendo asemade o compromiso e esforzo realizado polo seu goberno, que permitiu desenvolver este traballo e levalo a bo término.
Pregámoslle faga extensiva esta invitación ó equipo de goberno e resto da corporación.

A continuación detallamos a estrutura do acto:

O vindeiro sábado, 26 de maio ás 18:00 h. no Centro Cultural de Chaín terá lugar a presentación "A toponimia de Chaín".
Haberá unha visita guiada dende o Centro Cultural.
Visitaremos O Castelo, O Padrón, Faxide, Paraboa, A Mourisca, O Pedrouco, a Igrexa, e, de novo, ó Centro Cultural nas Mercedes.

A duración será aproximadamente de dúas horas.

A presentación no Centro cultural, realizarase unha vez rematada a visita guiada por Rita Fernández.
 

 
 - - -


Se non desexa recibir máis información do IEM pode darse de baixa aquí
Se desexa modificar os seus datos de usuario pode facelo aquí

Instituto de Estudos Miñoráns
Avda. da Feira, 10 Baixo 36380 Gondomar
Apdo. Correos Nº 30
Tfno.: 986 360 575
www.iem.gal

CONFIDENCIALIDADE. En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo de que se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, remitindo un correo electrónico á dirección oficina@iem.gal A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, por favor elimínea.