Presentación do libro:”PERCORRIDOS POLO PATRIMONIO CULTURAL DA VILA E CONCELLO DE GONDOMAR DE MIÑOR”. Sábado 23/2 ás 19:30h.

 - - -
-

Presentación do libro:”PERCORRIDOS POLO PATRIMONIO CULTURAL DA VILA E CONCELLO DE GONDOMAR DE MIÑOR”. 

Sábado 23/2 ás 19:30h.

Prezado/a Visitante,

 - - -


Se non desexa recibir máis información do IEM pode darse de baixa aquí
Se desexa modificar os seus datos de usuario pode facelo aquí

Instituto de Estudos Miñoráns
Avda. da Feira, 10 Baixo 36380 Gondomar
Apdo. Correos Nº 30
Tfno.: 986 360 575
www.iem.gal

CONFIDENCIALIDADE. En cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos, informámolo de que se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, remitindo un correo electrónico á dirección oficina@iem.gal A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, por favor elimínea.