O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), en colaboración co Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia, convoca o XIV Premio de poesía Victoriano Taibo, dotado con 4000 € e unha escultura conmemorativa de Fino Lorenzo. Rexerase polas seguintes

BASES:

1. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, de temática libre, non poderán ser adaptacións nin estar premiados noutro certame no momento da decisión do xurado. Estarán escritos en lingua galega, de acordo coas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego da Real Academia Galega e doInstituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003).

2. Cada traballo consistirá nun ou varios textos poéticos, cunha extensión non inferior a 400 versos con unidade temática, non podendo superar as 250 páxinas.

3. Os traballos presentaranse en papel por triplicado, con letra de corpo 12 nun sobre pechado identificado co lema, pseudónimo ou o título elixido polo autor/a. Acompañaranse ás copias en papel un CD ou USB coa obra en formato PDF. O arquivo en PDF non poderá conter datos ou metadatos que identifiquen a súa autoría.

Así mesmo, dentro deste sobre, xunto cos traballos incluirase outro sobre pechado identificado co devandito lema, título…, que conterá os datos persoais (nome, apelidos, copia de DNI, teléfono de contacto e enderezo electrónico. O xurado só o abrirá no caso de ser premiado.

Os traballos enviaranse por correo ao seguinte enderezo:

XIV Premio de Poesía Victoriano Taibo

Instituto de Estudos Miñoráns

Apartado 30

36380 Gondomar (Pontevedra)

4. O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 2 de setembro de 2022.

5. Os traballos presentados conservaranse durante un mes a partir da data de publicación da resolución do xurado, período durante o cal poderán recollerse no local do IEM en Gondomar. Transcorrido ese prazo destruiranse os que non fosen solicitados polos seus autores ou autoras.

6. O xurado estará constituído por persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario.

7. A obra premiada será publicada pola Editorial Galaxia na súa colección Dombate e non xerará dereitos de autor durante os primeiros 1000 exemplares editados.

8. O premio outorgado será único e indivisible. O xurado poderá declaralo deserto se estima que a calidade das obras presentadas así o aconsella.

9. A persoa gañadora comprométese a impartir un obradoiro totalmente presencial de poesía en Gondomar entre os meses xaneiro e marzo de 2023. O obradoiro terá unha duración de 18 horas e non suporá compensación adicional por gastos de ningún tipo á parte do importe en metálico do premio. O obradoiro poderá facerse de forma telemática no caso de que a persoa gañadora resida fóra de Galicia, feito que deberá acreditarse debidamente.

10. Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.

11. O feito de participar supón a aceptación destas bases.

O Premio de poesía Victoriano Taibo recoñeceu até o de agora a obras das seguintes escritoras e escritores:

O IEM e o Concello de Gondomar queren, a través deste premio, enxalzar a figura de Victoriano Taibo, escritor e mestre na parroquia de Morgadáns, e contribuír ao crecemento da literatura na nosa lingua, convertendo Gondomar e este premio nunha cita imprescindíbel para as Letras Galegas.    

 

O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), en colaboración co Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia, convoca o XIV Premio de poesía Victoriano Taibo, dotado con 4000 € e unha escultura conmemorativa de Fino Lorenzo. Rexerase polas seguintes

BASES:

1. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, de temática libre, non poderán ser adaptacións nin estar premiados noutro certame no momento da decisión do xurado. Estarán escritos en lingua galega, de acordo coas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego da Real Academia Galega e doInstituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003).

2. Cada traballo consistirá nun ou varios textos poéticos, cunha extensión non inferior a 400 versos con unidade temática, non podendo superar as 250 páxinas.

3. Os traballos presentaranse en papel por triplicado, con letra de corpo 12 nun sobre pechado identificado co lema, pseudónimo ou o título elixido polo autor/a. Acompañaranse ás copias en papel un CD ou USB coa obra en formato PDF. O arquivo en PDF non poderá conter datos ou metadatos que identifiquen a súa autoría.

Así mesmo, dentro deste sobre, xunto cos traballos incluirase outro sobre pechado identificado co devandito lema, título…, que conterá os datos persoais (nome, apelidos, copia de DNI, teléfono de contacto e enderezo electrónico. O xurado só o abrirá no caso de ser premiado.

Os traballos enviaranse por correo ao seguinte enderezo:

XIV Premio de Poesía Victoriano Taibo

Instituto de Estudos Miñoráns

Apartado 30

36380 Gondomar (Pontevedra)

4. O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 2 de setembro de 2022.

5. Os traballos presentados conservaranse durante un mes a partir da data de publicación da resolución do xurado, período durante o cal poderán recollerse no local do IEM en Gondomar. Transcorrido ese prazo destruiranse os que non fosen solicitados polos seus autores ou autoras.

6. O xurado estará constituído por persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario.

7. A obra premiada será publicada pola Editorial Galaxia na súa colección Dombate e non xerará dereitos de autor durante os primeiros 1000 exemplares editados.

8. O premio outorgado será único e indivisible. O xurado poderá declaralo deserto se estima que a calidade das obras presentadas así o aconsella.

9. A persoa gañadora comprométese a impartir un obradoiro totalmente presencial de poesía en Gondomar entre os meses xaneiro e marzo de 2023. O obradoiro terá unha duración de 18 horas e non suporá compensación adicional por gastos de ningún tipo á parte do importe en metálico do premio. O obradoiro poderá facerse de forma telemática no caso de que a persoa gañadora resida fóra de Galicia, feito que deberá acreditarse debidamente.

10. Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.

11. O feito de participar supón a aceptación destas bases.

O Premio de poesía Victoriano Taibo recoñeceu até o de agora a obras das seguintes escritoras e escritores:

O IEM e o Concello de Gondomar queren, a través deste premio, enxalzar a figura de Victoriano Taibo, escritor e mestre na parroquia de Morgadáns, e contribuír ao crecemento da literatura na nosa lingua, convertendo Gondomar e este premio nunha cita imprescindíbel para as Letras Galegas.

 

 

Venres, 20 de maio de 2022, as 20:00h na Aula Ponte de Rosas – Avda. da Feira, 10 Baixo (Gondomar)

Participan:

Carlos Meixome, profesor e historiador

Juan Otero, autor

Fernando Salgado, autor

A editorial Belagua, o Instituto de Estudos Miñoráns e o autor teñen o pracer de convidarlle á presentación do libro

“ALEJANDRO VIANA”

Un Galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos de Roberto Mera Covas, que terá lugar o venres, 1 de abril ás 20:00h na Aula Ponte de Rosas (Gondomar), sede do IEM.

Sábado, 12 de marzo ás 19:30h

Auditorio Lois Tobío (Gondomar)

O Concello de Gondomar, a editorial Galaxia e o Instituto de Estudos Miñoráns convocan as persoas interesadas a asistiren ao acto de entrega do XIII Premio de Poesía Victoriano Taibo, galardón que recaeu na poeta ourensá Arancha Nogueira polo poemario titulado Antese.

Esta nova obra da autora de Dente de leite céntrase en dúas mulleres, nai e filla, e nun lugar: o xardín. O crecemento é o que teñen en común a poeta que escribe e as plantas. Tamén comparten unha pexa: o vencello con quen as cultiva —a nai— como ligadura. A partir de situacións cotiás, cunha poética baseada na linguaxe coloquial e nos símbolos dos medios dixitais, na música e na evocación de imaxes, Arancha Nogueira fai presente a circunstancia principal da vida: o acceso á liberdade.

Arancha Nogueira (Ourense, 1989) é autora dos poemarios Andar descalza (Premio Francisco Añón 2013), O único lugar onde ficar inmóbil (2018), #hashtags para un espazo/confinamento agónico (2019) e Dente de leite (Premio Johán Carballeira 2019).

O acto será presentado e conducido por Pedro Rodríguez, director de Teatro do Ar. O premio está dotado con 4000 € e unha peza escultórica, obra do artista miñorano Fino Lorenzo e fabricada desinteresadamente pola carpintería Meixoeiro. Este evento cultural, que terá lugar no auditorio Lois Tobío, en Gondomar, o sábado 12 de marzo ás 19:30 horas, estará amenizado pola pianista Lucía Doval e  as persoas participantes no obradoiro de poesía impartido pola premiada. Neste acto intervirán o alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira; o director do IEM, Juan Hermida; Miguel Mouriño, presidente do xurado e a directora comercial de Galaxia, Tati Mancebo.

Victoriano Taibo, poeta das Irmandades da Fala, foi unha figura sobranceira nos dous primeiros terzos do século XX. Mestre de profesión, tivo unha importante actividade cultural. Foi poeta das Irmandades da Fala, en cuxo movemento participou de xeito moi activo. Foi membro do Seminario de Estudos Galegos, da Real Academia Galega e do Instituto de Estudos Históricos do Minho. Á parte dunha abundantísima obra espallada, publicou en vida os poemarios Abrente (1922) e Da vella roseira (1925) e a obra narrativa Da agra aberta, contos e lendas (1956); deixou inéditos dous volumes de poemas, Abicedoe Cabrinfollas, publicados en 2008 por Armando Requeixo; neste mesmo ano 2008 recibiu unha homenaxe en Morgadáns, lugar onde exerceu a súa docencia durante 20 anos, organizada polo IEM, que con tal motivo reeditou Da agra aberta e publicou unha Revista monográfica sobre o personaxe que recolle interesantes aspectos da súa vida e obra, coa participación dun nutrido grupo de persoas do mundo da cultura.

O Instituto de Estudos Miñoráns, coa colaboración do Concello de Gondomar, organiza o obradoiro literario Transitar a poesía impartido por Arancha Nogueira, gañadora do XII Certame de poesía Victoriano Taibo. O obradoiro, de carácter gratuíto, e comezará o mércores 12 de xaneiro de 2022 e constará de 6 sesións de 3 horas a celebrar cada dúas semanas na sede do IEM en Gondomar. O prazo de inscrición comeza o venres 17 de decembro e permanecerá aberto ata completarse as prazas dispoñibles.

En palabras da propia autora, o obradoiro pretende aprendernos a descubrir con outra ollada os espazos que transitamos, desde os máis externos aos máis íntimos, poetizando a realidade e dándonos claves de lectura e escrita a través de textos de diversas autoras e exercicios prácticos.

O grupo PUGA do IEM espera que o obradoiro serva tanto para a promoción do uso do idioma galego mediante a poesía así como a creación dunha canteira de poetas da que poidan saír futuras/os participantes e gañadoras/es do Certame de poesía Victoriano Taibo.

As inscricións faranse preferentemente no formulario da ligazón seguinte https://forms.gle/YBeBi1w8LRH9hHtj8 ou no código QR do cartel anexo. O proceso é moi sinxelo e pode facerse dende o propio móbil. En caso de ter algún problema pódese chamar ao número de teléfono 687553651 para recibir axuda.

Reunido o xurado do XIII Premio de Poesía Victoriano Taibo, que convoca o Instituto de Estudos Miñoráns en colaboración co Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia, integrado polas escritoras Úrsula Heinze e Eva Mejuto, e os escritores Carlos Lema en nome da Editorial Galaxia, Miguel Anxo Mouriño en nome do IEM e Fran Fernández Davila, gañador da XII edición, resolve por maioría que o libro gañador desta XIII edición sexa o presentado co título de Antese que, unha vez aberta a plica, resultou ser da autoría de Arancha Rodríguez Fernández, máis coñecida como Arancha Nogueira.

O xurado valora que se trata dunha obra de diálogo interxeracional construída sobre unha forma actual que combina levidade e fondura, na que se atopa unha voz perfilada e madura capaz de sintetizar dunha forma accesible situacións e sentimentos tremendamente complexos. No poemario destaca, dende a propia elección do título, o uso experto da lingua, así como da natureza cativa dun xardín como ferramenta e testemuña da liberación da alma humana a través da poesía. Saliéntase tamén a unidade temática, o ton sutil e reivindicativo do libro e a patente depuración de cada un dos versos usados, que medran en capacidade evocadora segundo se avanza na lectura.

Asemade, o xurado decide nomear finalistas os poemarios presentados baixo os lemas Fío, O círculos incompletos, Funámbula na fronteira, querendo destacar tamén a numerosa participación e o alto grao de calidade das obras concorrentes.

O acto de entrega do premio e a presentación do libro, editado por Galaxia, terá lugar no mes de marzo de 2020, nunha data aínda por confirmar, pero que será arredor do día 13, cabodano do pasamento do poeta Victoriano Taibo. Antes diso, durante os meses e xaneiro e febreiro de 2022, a gañadora impartirá un obradoiro presencial de poesía en Gondomar para o que se abrirá o prazo de inscrición nas próximas datas.

A autora

Arancha Nogueira (Ourense, 1989), é Licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago, cun mestrado en Literatura comparada e Crítica Cultural e outro de Educación. Viviu en Madrid, Porto, Sevilla, Belfast e Santiago de Compostela e, por suposto, Ourense.

A súa obra poética foi recoñecida con diversos premios ao longo dos últimos anos, como o Francisco Añón de Outes en 2013, o premio de poesía da Universidade de Vigo en 2016, o Mazarelos da Universidade de Santiago de Compostela en 2017 e 2018 ou, en 2019, o Johán Carballeira do concello de Bueu. Como poeta ten publicado Andar descalza, gañador do Francisco Añón en 2013, o único lugar onde ficar inmóbil coa editora Urutau, spleen en catro tempos con Toxosoutos, a comparsa e os ourizos con Leite Edicións, #hashtags para un espazo/confinamento agónico con Edicións Positivas e dente de leite, gañador do Johán Carballeira, con Xerais, en 2020. Recentemente estreouse tamén como narradora coa obra A mestra corremundos, dirixida ao público infantil e xuvenil, e publicada por Cuarto de inverno.

XOVES, 14, ÁS 20:00

no Auditorio Municipal de Nigrán,

Proxección do videodocumental “ACORDA”

O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) organiza para este xoves, en colaboración co concello de Nigrán, o primeiro dos actos que conforman a celebración do MES DA MEMORIA no Val de Miñor.

Coa proxección do documental “ACORDA”. Cartografía musical da Memoria Histórica de Pontevedra”, este xoves, 14 de outubro ás 20:00 no Auditorio Municipal de Nigrán dará inicio o a programación do MES DA MEMORIA no Val de Miñor na véspera dos tráxicos asasinatos de “A Volta dos Nove”, un dos peores episodios da represión franquista na nosa comarca e un dos que aparecen neste traballo.

“ACORDA” é unha idea orixinal do Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra para dar a coñecer, a través da música, lugares e feitos relacionados con con esta brutal represión na provincia de Pontevedra.

Así participan en “ACORDA” voces moi diversas que lembran ás vítimas a través da interpretación de cancións gravadas en lugares simbólicos, testemuñas da barbarie no tempo do medo: A Volta dos Nove, en Baiona; a antiga Escola Normal e o edificio da Deputación de Pontevedra; o cemiterio de A Estrada; o Pozo da Revolta, en Marín; a Praia de Massó, en Cangas; a Praia de Alcabre, en Vigo; a Volta da Moura, símbolo da resistencia do Baixo Miño; e a Illa de San Simón, o gran símbolo da Memoria e da Solidariedade en Galicia, que debe volver a ser, por sempre, a nosa ILLA DA MEMORIA.

A Historia escríbea quen vence, pero outras historias continuaron escribíndose tamén. Hoxe, coma quen acorda dun longo soño, volvemos a algúns dos lugares onde habitou o silencio, o medo… e poboámolos de música, cancións e palabras. “ACORDA” propón unha emocionante viaxe á MEMORIA da man do poeta e narrador Lois Pérez e da cantora Uxía, que reúne algunhas das voces máis representativas de Galicia para ilustrar HISTORIAS DE LOITA E DIGNIDADE.

Como cada ano por estas datas, desde o Instituto de Estudos Miñoráns, promovemos a celebración do MES DA MEMORIA.

Nesta ocasión están programados, ademais da homenaxe aos Ineses e á señora Perfecta, asasinados en Sabarís e aos nove miñoráns asasinados na Volta da Bombardeira, que como xa é habitual terá lugar na mañá o sábado, 16 de outubro, o IEM, en colaboración cos tres concellos do Val de Miñor e da Deputación de Pontevedra organiza, os xoves ás 20h, actos nos tres concellos: