O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), en colaboración co Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia, convoca o XIV Premio de poesía Victoriano Taibo, dotado con 4000 € e unha escultura conmemorativa de Fino Lorenzo. Rexerase polas seguintes

BASES:

1. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, de temática libre, non poderán ser adaptacións nin estar premiados noutro certame no momento da decisión do xurado. Estarán escritos en lingua galega, de acordo coas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego da Real Academia Galega e doInstituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003).

2. Cada traballo consistirá nun ou varios textos poéticos, cunha extensión non inferior a 400 versos con unidade temática, non podendo superar as 250 páxinas.

3. Os traballos presentaranse en papel por triplicado, con letra de corpo 12 nun sobre pechado identificado co lema, pseudónimo ou o título elixido polo autor/a. Acompañaranse ás copias en papel un CD ou USB coa obra en formato PDF. O arquivo en PDF non poderá conter datos ou metadatos que identifiquen a súa autoría.

Así mesmo, dentro deste sobre, xunto cos traballos incluirase outro sobre pechado identificado co devandito lema, título…, que conterá os datos persoais (nome, apelidos, copia de DNI, teléfono de contacto e enderezo electrónico. O xurado só o abrirá no caso de ser premiado.

Os traballos enviaranse por correo ao seguinte enderezo:

XIV Premio de Poesía Victoriano Taibo

Instituto de Estudos Miñoráns

Apartado 30

36380 Gondomar (Pontevedra)

4. O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 2 de setembro de 2022.

5. Os traballos presentados conservaranse durante un mes a partir da data de publicación da resolución do xurado, período durante o cal poderán recollerse no local do IEM en Gondomar. Transcorrido ese prazo destruiranse os que non fosen solicitados polos seus autores ou autoras.

6. O xurado estará constituído por persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario.

7. A obra premiada será publicada pola Editorial Galaxia na súa colección Dombate e non xerará dereitos de autor durante os primeiros 1000 exemplares editados.

8. O premio outorgado será único e indivisible. O xurado poderá declaralo deserto se estima que a calidade das obras presentadas así o aconsella.

9. A persoa gañadora comprométese a impartir un obradoiro totalmente presencial de poesía en Gondomar entre os meses xaneiro e marzo de 2023. O obradoiro terá unha duración de 18 horas e non suporá compensación adicional por gastos de ningún tipo á parte do importe en metálico do premio. O obradoiro poderá facerse de forma telemática no caso de que a persoa gañadora resida fóra de Galicia, feito que deberá acreditarse debidamente.

10. Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.

11. O feito de participar supón a aceptación destas bases.

O Premio de poesía Victoriano Taibo recoñeceu até o de agora a obras das seguintes escritoras e escritores:

O IEM e o Concello de Gondomar queren, a través deste premio, enxalzar a figura de Victoriano Taibo, escritor e mestre na parroquia de Morgadáns, e contribuír ao crecemento da literatura na nosa lingua, convertendo Gondomar e este premio nunha cita imprescindíbel para as Letras Galegas.    

 

O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), en colaboración co Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia, convoca o XIV Premio de poesía Victoriano Taibo, dotado con 4000 € e unha escultura conmemorativa de Fino Lorenzo. Rexerase polas seguintes

BASES:

1. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, de temática libre, non poderán ser adaptacións nin estar premiados noutro certame no momento da decisión do xurado. Estarán escritos en lingua galega, de acordo coas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego da Real Academia Galega e doInstituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003).

2. Cada traballo consistirá nun ou varios textos poéticos, cunha extensión non inferior a 400 versos con unidade temática, non podendo superar as 250 páxinas.

3. Os traballos presentaranse en papel por triplicado, con letra de corpo 12 nun sobre pechado identificado co lema, pseudónimo ou o título elixido polo autor/a. Acompañaranse ás copias en papel un CD ou USB coa obra en formato PDF. O arquivo en PDF non poderá conter datos ou metadatos que identifiquen a súa autoría.

Así mesmo, dentro deste sobre, xunto cos traballos incluirase outro sobre pechado identificado co devandito lema, título…, que conterá os datos persoais (nome, apelidos, copia de DNI, teléfono de contacto e enderezo electrónico. O xurado só o abrirá no caso de ser premiado.

Os traballos enviaranse por correo ao seguinte enderezo:

XIV Premio de Poesía Victoriano Taibo

Instituto de Estudos Miñoráns

Apartado 30

36380 Gondomar (Pontevedra)

4. O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 2 de setembro de 2022.

5. Os traballos presentados conservaranse durante un mes a partir da data de publicación da resolución do xurado, período durante o cal poderán recollerse no local do IEM en Gondomar. Transcorrido ese prazo destruiranse os que non fosen solicitados polos seus autores ou autoras.

6. O xurado estará constituído por persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario.

7. A obra premiada será publicada pola Editorial Galaxia na súa colección Dombate e non xerará dereitos de autor durante os primeiros 1000 exemplares editados.

8. O premio outorgado será único e indivisible. O xurado poderá declaralo deserto se estima que a calidade das obras presentadas así o aconsella.

9. A persoa gañadora comprométese a impartir un obradoiro totalmente presencial de poesía en Gondomar entre os meses xaneiro e marzo de 2023. O obradoiro terá unha duración de 18 horas e non suporá compensación adicional por gastos de ningún tipo á parte do importe en metálico do premio. O obradoiro poderá facerse de forma telemática no caso de que a persoa gañadora resida fóra de Galicia, feito que deberá acreditarse debidamente.

10. Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.

11. O feito de participar supón a aceptación destas bases.

O Premio de poesía Victoriano Taibo recoñeceu até o de agora a obras das seguintes escritoras e escritores:

O IEM e o Concello de Gondomar queren, a través deste premio, enxalzar a figura de Victoriano Taibo, escritor e mestre na parroquia de Morgadáns, e contribuír ao crecemento da literatura na nosa lingua, convertendo Gondomar e este premio nunha cita imprescindíbel para as Letras Galegas.

 

 

O Instituto de Estudos Miñoráns, coa colaboración do Concello de Gondomar, organiza o obradoiro literario Transitar a poesía impartido por Arancha Nogueira, gañadora do XII Certame de poesía Victoriano Taibo. O obradoiro, de carácter gratuíto, e comezará o mércores 12 de xaneiro de 2022 e constará de 6 sesións de 3 horas a celebrar cada dúas semanas na sede do IEM en Gondomar. O prazo de inscrición comeza o venres 17 de decembro e permanecerá aberto ata completarse as prazas dispoñibles.

En palabras da propia autora, o obradoiro pretende aprendernos a descubrir con outra ollada os espazos que transitamos, desde os máis externos aos máis íntimos, poetizando a realidade e dándonos claves de lectura e escrita a través de textos de diversas autoras e exercicios prácticos.

O grupo PUGA do IEM espera que o obradoiro serva tanto para a promoción do uso do idioma galego mediante a poesía así como a creación dunha canteira de poetas da que poidan saír futuras/os participantes e gañadoras/es do Certame de poesía Victoriano Taibo.

As inscricións faranse preferentemente no formulario da ligazón seguinte https://forms.gle/YBeBi1w8LRH9hHtj8 ou no código QR do cartel anexo. O proceso é moi sinxelo e pode facerse dende o propio móbil. En caso de ter algún problema pódese chamar ao número de teléfono 687553651 para recibir axuda.

Reunido o xurado do XIII Premio de Poesía Victoriano Taibo, que convoca o Instituto de Estudos Miñoráns en colaboración co Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia, integrado polas escritoras Úrsula Heinze e Eva Mejuto, e os escritores Carlos Lema en nome da Editorial Galaxia, Miguel Anxo Mouriño en nome do IEM e Fran Fernández Davila, gañador da XII edición, resolve por maioría que o libro gañador desta XIII edición sexa o presentado co título de Antese que, unha vez aberta a plica, resultou ser da autoría de Arancha Rodríguez Fernández, máis coñecida como Arancha Nogueira.

O xurado valora que se trata dunha obra de diálogo interxeracional construída sobre unha forma actual que combina levidade e fondura, na que se atopa unha voz perfilada e madura capaz de sintetizar dunha forma accesible situacións e sentimentos tremendamente complexos. No poemario destaca, dende a propia elección do título, o uso experto da lingua, así como da natureza cativa dun xardín como ferramenta e testemuña da liberación da alma humana a través da poesía. Saliéntase tamén a unidade temática, o ton sutil e reivindicativo do libro e a patente depuración de cada un dos versos usados, que medran en capacidade evocadora segundo se avanza na lectura.

Asemade, o xurado decide nomear finalistas os poemarios presentados baixo os lemas Fío, O círculos incompletos, Funámbula na fronteira, querendo destacar tamén a numerosa participación e o alto grao de calidade das obras concorrentes.

O acto de entrega do premio e a presentación do libro, editado por Galaxia, terá lugar no mes de marzo de 2020, nunha data aínda por confirmar, pero que será arredor do día 13, cabodano do pasamento do poeta Victoriano Taibo. Antes diso, durante os meses e xaneiro e febreiro de 2022, a gañadora impartirá un obradoiro presencial de poesía en Gondomar para o que se abrirá o prazo de inscrición nas próximas datas.

A autora

Arancha Nogueira (Ourense, 1989), é Licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago, cun mestrado en Literatura comparada e Crítica Cultural e outro de Educación. Viviu en Madrid, Porto, Sevilla, Belfast e Santiago de Compostela e, por suposto, Ourense.

A súa obra poética foi recoñecida con diversos premios ao longo dos últimos anos, como o Francisco Añón de Outes en 2013, o premio de poesía da Universidade de Vigo en 2016, o Mazarelos da Universidade de Santiago de Compostela en 2017 e 2018 ou, en 2019, o Johán Carballeira do concello de Bueu. Como poeta ten publicado Andar descalza, gañador do Francisco Añón en 2013, o único lugar onde ficar inmóbil coa editora Urutau, spleen en catro tempos con Toxosoutos, a comparsa e os ourizos con Leite Edicións, #hashtags para un espazo/confinamento agónico con Edicións Positivas e dente de leite, gañador do Johán Carballeira, con Xerais, en 2020. Recentemente estreouse tamén como narradora coa obra A mestra corremundos, dirixida ao público infantil e xuvenil, e publicada por Cuarto de inverno.

XIII Premio de poesía Victoriano Taibo

O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), en colaboración co Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia, convoca o XIII Premio de poesía Victoriano Taibo, dotado con 4000 € e unha escultura conmemorativa de Fino Lorenzo. Rexerase polas seguintes

BASES:

1.    Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, de temática libre, non poderán ser adaptacións nin ter sido premiados noutro certame no momento da decisión do xurado. Estarán escritos en lingua galega, de acordo coas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003).

2.    Cada traballo consistirá nun ou varios textos poéticos, cunha extensión non inferior a 300 versos con unidade temática, non podendo superar as 250 páxinas.

3.    Os traballos presentaranse en papel por quintuplicado, con letra de corpo 12 nun sobre pechado identificado co lema, alcume, pseudónimo ou o título elixido polo autor/a. Acompañaranse ás copias en papel un CD ou USB coa obra en formato PDF. O arquivo en PDF non poderá conter datos ou metadatos que identifiquen a súa autoría.  

Así mesmo, dentro deste sobre, xunto cos traballos incluirase outro sobre pechado identificado co devandito lema, título…, que conterá os datos persoais (nome, apelidos, copia de DNI, teléfono de contacto e enderezo electrónico. O xurado só o abrirá no caso de ser premiado.

Os traballos enviaranse por correo ao seguinte enderezo:

           Apartado 30 

36380 Gondomar (Pontevedra)

4.    O prazo de admisión de orixinais comezará cando se faga pública esta convocatoria e rematará o día 31 de xullo de 2021.

5.    Os traballos presentados conservaranse durante un mes a partir da data de publicación da resolución do xurado, período durante o cal poderán recollerse no local do IEM en Gondomar. Transcorrido ese prazo destruiranse os que non fosen solicitados polos seus autores ou autoras.

6.    O xurado estará constituído por persoas de recoñecido prestixio no ámbito literario.

7.    A obra premiada será publicada pola Editorial Galaxia na súa colección Dombate e non xerará dereitos de autor durante os primeiros 1000 exemplares editados.

8.    O premio outorgado será único e indivisible. O xurado poderá declaralo deserto se estima que a calidade das obras presentadas así o aconsella.

9.    A persoa gañadora comprométese a impartir un obradoiro de poesía no Val Miñor entre os meses xaneiro e marzo de 2022. O obradoiro terá unha duración de 18 horas e non suporá compensación adicional por gastos de ningún tipo á parte do importe en metálico do premio, que se aumentou en 1000 € respecto á anterior edición para cubrir tal circunstancia.

10. Calquera incidencia non prevista nesta convocatoria será resolta polo xurado.

11. O feito de participar supón a aceptación destas bases.

O Premio de poesía Victoriano Taibo recoñeceu até o de agora a obras das seguintes escritoras e escritores:

O IEM e o Concello de Gondomar queren, a través deste premio, enxalzar a figura de Victoriano Taibo, escritor e mestre na parroquia de Morgadáns, e contribuír ao crecemento da literatura na nosa lingua, convertendo Gondomar e este premio nunha cita imprescindíbel para as Letras Galegas.

Mostra de videopoemas e videorrelatos premiados na I Primavera Videoliteraria do Val de Miñor.

O Instituto de Estudos Miñoráns (IEM), a súa sección PUGA (Promoción do Uso do Galego) e as alcaldías de Gondomar, Baiona e Nigrán, celebraron o venres 28 de maio ás 19:30h, a Gala da I Primavera Videoliteraria do Val de Miñor e a entrega de premios ás 22 gañadoras deste concurso celebrado no auditorio Lois Tobío en Gondomar en evento pechado por mor da COVID.

Entre as modalidades de  videopoesía e videorrelato repartíronse  preto de 4000 euros en premios, aportados polas alcaldías citadas e que na súa maioría (todas as categorías a excepción de Carballo) foron premios en vales que reverterán no fomento do consumo local, conseguindo así os dous obxectivos de fomentar a creación literaria e artística e por outra banda favorecer o consumo local.

Nos vindeiros días publicaremos nas redes sociais do IEM os vídeos premiados nas distintas modalidades.

Os premiados foron os seguintes:

VIDEOPOEMA

C. CARBALLO

1º OURO-A meta Lucía García Giráldez

2º PRATA- Palimpsesto de Raúl Costas Pereira

ACCESIT –Cosmocidas de Raúl Costas Pereira

ACCESIT- Recordas de  Arancha Rodríguez Fernández e Emilio José Carral López

ACCESIT-Fíos e novos tecidos de Anubis Muñoz Orta

ACCESIT- Somos auga de Clara María Seco Pérez e José Pereira Silva

C. XABARIL

1º OURO-Lémbrame de Nuria Costas Misa

2º PRATA-  Muller de Itziar Misa Da Cuña

ACCESIT –A primavera de Lois Cruces Pérez

C.TEIXO

1º OURO-Que farei de maior? de Héctor Costas Misa

2º PRATA-  Nube de algodón de Brenda González Lesme

ACCESIT-Branco coma a espuma de Isabella Martínez Villero

ACCESIT-Soños cumpridos de Anxo Lorenzo Misa

ACCESIT-Unha brisiña de Nerea Carvalho Figueiró

C. BOLBORETA

1º OURO-Os avós da miña vida de Xosé Lorenzo Misa

VIDEORRELATO

C. CARBALLO

1º- OURO-A Ghallarda de José Troncoso Barros

2º- PRATA- Formigas de Laura Rodríguez Manso

ACCESIT-Ollos de mar de M. Carmen Alonso González

ACCESIT-Unha vaca de Raúl Costas Pereira

C. XABARIL

1º- OURO-Contraste de Nuria Costas Misa

C.ESQUÍO

1º- OURO-Salvemos o planeta de Alexandra Alfaro Pérez

2º- PRATA- O xardineiro Pepe de Carlota Fontelo Araújo

A sección de Lingua e Literatura e PUGA (Promoción do Uso do Galego)  do Instituto de Estudos Miñoráns (IEM ), en colaboración cos Concellos de Gondomar, Baiona e Nigrán, convocan a Primavera Literaria do Val de Miñor de Videopoemas e Videomicrorrelatos para contribuir a potenciar a creatividade en lingua galega da mocidade do Val de Miñor e de toda Galicia.

O IEM e os tres concellos da comarca únense para fomentar a creación literaria e audiovisual da mocidade do Val de Miñor e de toda Galicia.

Haberá seis categorías, cinco para rapaces e rapazas da comarca, e unha para persoas adultas con creación en lingua galega, sen limitación xeográfica.

Cerca dos 4000 euros en premios, seis dos sete en vales para consumir no comercio local.

O certame estará constituído por dúas modalidades, videopoesía e videomicrorelato, para fomentar distintas narrativas de creación audiovisual e contará con seis categorías, cinco para rapaces e rapazas da comarca, e unha para persoas adultas con creacións en lingua galega sen limitación xeográfica.

As persoas que queiran participar no certame soamente terán que gravar un vídeo de máximo un minuto onde se lea un poema ou un microrrelato en lingua galega. Os textos dos poemas e microrrelatos deben ser orixinais e a súa autora ou autor debe ser membro do equipo que produza o vídeo. Ademais será posible participar con máis dunha creación. Todas as obras finalistas serán publicadas nas redes sociais do IEM .

Animádevos a participar!

Os interesados e interesadas poden consultar as bases aquí.