10 Xaneiro

Presentación do libro “ATILA NO GROVE” de Antón Mascato

A obra, segundo o seu autor, é o resultado de 25 anos de traballos de investigación en arquivos militares, expedientes de cárcere e Ministerio de Justicia, fondos documentais de carácter histórico, hemerotecas, entrevistas persoais e arquivos municipais, hasta construir un …